Sobota 6 października 2018 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. Nasza szkoła obchodziła jubileusz 100 - lecia, nad którym Patronat sprawował Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska. W tym dniu nasza szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Ludwika Kupczyka. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Seredzicach, którą celebrował ksiądz Stanisław Katryński.

W świątyni zgromadzili się honorowi goście, miedzy innymi rodzina patrona naszej szkoły – Ludwika Kupczyka a także dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie
i okoliczni mieszkańcy. Towarzyszyły nam też poczty sztandarowe z sąsiednich  szkół i Ochotniczej Straży Pożarnej w Seredzicach. Podczas mszy świętej  ksiądz proboszcz poświęcił nowy sztandar, ufundowany z funduszu sołeckiego wsi: Seredzice, Seredzice Zawodzie i Michałów.

Po mszy świętej, w orszaku prowadzonym przez Iłżecką Orkiestrę Dętą, udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Seredzicach. O nasze bezpieczeństwo, podczas przemarszu, zatroszczyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Seredzicach, którzy wstrzymali ruch uliczny.

Uroczystość na placu szkolnym, poprowadzili absolwenci naszej szkoły: Natalia Wolska i Łukasz Kozera. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego przy akompaniamencie orkiestry dętej.

 Następnie Dyrektor pan Sławomir Pionka gorąco powitał wszystkich  przybyłych gości, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter. Po powitaniu gości dyrektor pan Sławomir Pionka przybliżył historię naszej szkoły oraz przedstawił życiorys Ludwika Kupczyka.

 Po wystąpieniu dyrektora, nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej szkole oraz wręczenie sztandaru. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłży - pan Józef Skrobisz odczytał Uchwałę Rady Miasta o nadaniu imienia Ludwika Kupczyka Szkole Podstawowej w Seredzicach a reprezentanci fundatorów sztandaru wręczyli dyrektorowi sztandar szkoły. Z kolei dyrektor przekazał sztandar  uczniom, podkreślając, że jest on symbolem honoru, godności i najgłębszej więzi z ojczyzną. Prezentacji sztandaru dokonał nauczyciel naszej szkoły -  pan Mirosław Bernaciak. Zgodnie z tradycją wierności sztandarowi, przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Podczas Jubileuszu 100- lecia nie zabrakło gratulacji, życzeń, ciepłych słów od zaproszonych gości.

Jako pierwszy zabrał głos i złożył życzenia pan Adam Bielan – Marszałek Senatu Rzeczpospolitej.

Następnie Mazowiecki Kurator Oświaty - pani Aurelia Michałowska bardzo miło i serdecznie powitała uczniów, nauczycieli i rodziców zgromadzonych na placu szkolnym. Uczniom pani kurator życzyła sukcesów i wytrwałości, a naszej szkole kolejnych jubileuszy.

Kolejnym gościem, od którego społeczność szkolna otrzymała życzenia, była pani Teresa Bartosiewicz - Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego, której towarzyszyli radni powiatowi: pan Krzysztof Kozera i pan Marek Jarosz. Pani Teresa Bartosiewicz na ręce dyrektora przekazała szkole medal: „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”.

Gratulacje i życzenia dla uczniów, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników szkoły złożył Burmistrz Iłży – pan Andrzej Moskwa. Całej społeczności szkolnej życzył wytrwałości
w trudzie oraz satysfakcji z ciężkiej ale jakże owocnej pracy. Pan Burmistrz wręczył pani Beacie Kozłowskiej i pani Katarzynie Marek nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i życzył dalszych sukcesów. Nasza sędziwa jubilatka również otrzymała prezent od pana Burmistrza – bon o wartości 3000 złotych, który został przekazany na ręce pana dyrektora.  

Kolejne życzenia uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice usłyszeli od prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej pana Janusza Szmita. Za wkład w Rozwój Historycznego Miasta i Ziemi Iłżeckiej, Towarzystwo przyznało medale. Dwa medale zostały nadane pośmiertnie dla śp.Celestyny Kupczyk - kierownika Szkoły Podstawowej
w Seredzicach w latach1943-1961, oraz dla pana śp. Macieja Kazimierza Celucha dyrektora Szkoły Podstawowej w Seredzicach w latach 1961-1984. Medale odebrali przedstawiciele rodzin odznaczonych. Medale otrzymali także: pani Zofia Sałek - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Seredzicach w latach 1984-1996, pani Renata Chłopek - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Seredzicach w latach 1996-2000 oraz pan Sławomir Pionka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Seredzicach od 2000 r. do chwili obecnej.

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego nasza szkoła została wyróżniona Medalem Pamiątkowym PROMAZOVIA. Gratulacje, życzenia oraz dyplomy przekazała pani Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dyplom uznania otrzymali pani Helena Dąbrowska, pani Irena Trzos, pani Zofia Sałek, pani Bogusława Romanowska, pani Zofia Szmajda oraz pan Marek Nowek.

Najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z osiąganych wyników w nauce, radości, pogody ducha na kolejne lata w imieniu  pana Tadeusza Misiaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Marcule złożyli pani Jolanta Borek oraz pan Waldemar Wasil.

Nasza jubilatka otrzymała również życzenia od pani Aliny Nowackiej – prezesa ZNP. Pani Alina życzyła naszym uczniom, nauczycielom wszystkiego co najlepsze w życiu, sukcesów, wytrwałości, cierpliwości oraz spełnienia marzeń.

Ostatnim mówcą, z pośród zaproszonych gości, był wnuczek naszego patrona. Pan Tomasz Kupczyk, rozpoczął swoje wystąpienie od gorących podziękowań dla całej społeczności szkolnej i lokalnej za pamięć i uhonorowanie działalności wychowawczej swojego dziadka. Powiedział, że jest bardzo dumny i szczęśliwy, a ta chwila na zawsze pozostanie w jego pamięci.

Wzruszającą chwilą dla wszystkich obecnych na uroczystości, było odczytanie listu, który pan Tomasz napisał do swojego dziadka Ludwika. Pan Tomasz zwracając się w liście do dziadka wyznał, że chociaż nie miał możliwości poznać go osobiście, to bardzo szanuje go za postawę, odwagę  i wartości, którym pozostał wierny do samego końca. Powiedział, że dla całej rodziny Ludwik Kupczyk jest kimś wielkim i niezapomnianym.

Po wystąpieniach zaproszonych gości pan dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły pani Monice Kaczor oraz pani Marzenie Pomykała, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz życzył im  dalszych sukcesów.

Kolejną częścią uroczystości był występ artystyczny uczniów naszej szkoły, który poprowadzili uczniowie klasy ósmej: Maja Minda i Mateusz Zaręba.

 Występ rozpoczął się polonezem w wykonaniu uczniów trzeciej i czwartej klasy. Układ taneczny przygotowały pani Katarzyna Marek oraz pani Dorota Kosobudzka – Rygał.

Następnie, na scenę wyszli uczniowie klasy pierwszej, którzy wykazali się umiejętnościami recytatorskimi oraz pięknie zaśpiewali piosenkę: „Ślubowanie”. Wszyscy zebrani byli świadkami ślubowania uczniów klasy pierwszej oraz pasowania ich na uczniów naszej szkoły. Występ swoich wychowanków przygotowała pani Beata Kozłowska.

W podróż do przeszłości zabrali nas uczniowie starszych klas, którzy pod kierownictwem pani Marzeny Pomykały i pani Moniki Kaczor przygotowali krótkie przedstawienie ukazujące drogę naszej ojczyzny do wolności.
W inscenizacji przypomniano daty rozbiorów Polski i kraje biorące w nich udział. Podkreślono, że Polska na 123 lata popadła w niewolę.

Kolejnymi faktami historycznymi wspomnianymi podczas występu uczniów były powstania: listopadowe i styczniowe. Zaprezentowane wiersze uświadomiły widowni, że chociaż powstania nie przyniosły Polakom wolności to dawały nadzieję na przyszłość. Recytacji wierszy towarzyszyła pieśń  „Rota” w wykonaniu uczniów klasy szóstej i siódmej.

Podczas przedstawienia wspomniano również, że po upadku powstania listopadowego Polki nałożyły czarne, skromne suknie. Zamiast połyskujących klejnotów nosiły bransolety z żelaza w formie kajdan, broszki z cierniowymi koronami i orzełkami.

Wędrując po kartach historii dotarliśmy do czasów I Wojny Światowej. Uczniowie wspomnieli „chłopców malowanych’, którzy przelali krew, walcząc o wolność ojczyzny. Dziewczęta z klasy piątej zaśpiewały piosenkę „Wojenko, wojenko…”, a chłopcy z klasy szóstej i siódmej wykonali pieśń reprezentacyjną wojska polskiego - „Marsz pierwszej brygady”.

Radość z odzyskania niepodległości po zakończeniu pierwszej wojny światowej uczniowie wyrazili za pomocą wierszy i pięknej piosenki: „Niepodległa, niepokorna”.

Niestety Polacy nie cieszyli się długo wolnością. Rok 1939 przyniósł kolejną wojnę. Seredzice zostały zajęte przez wojska hitlerowskie. Ludwik Kupczyk – patron naszej szkoły, został aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Scena aresztowania w wykonaniu naszych uczniów wzbudziła największe emocje wśród widowni.

Piosenką „Biały krzyż” uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej, poległych za naszą wolność.

Na koniec uczniowie zaprezentowali taniec, który zadedykowali wszystkim, dzięki którym mogą uczyć się i rozwijać. Nie zabrakło również życzeń dla naszej placówki.

Uroczystość zakończyła się wystąpieniem pana dyrektora Sławomira Pionki w którym, podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Następnie dyrektor poprosił honorowych gości o złożenie pamiątkowych gwoździ.

Z nadzieją na kolejne jubileuszowe spotkania zakończyliśmy uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Seredzicach.