Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. dotyczącym publikacji sprawozdań finansowych za rok 2019  zamieszczamy link do strony ZEASz, na której opublikowano sprawozdania ze wszystkich szkół/placówek naszej gminy.
 http://zeasilza.biposwiata.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci