„Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić” – Walt Disney

Ministerstwo Edukacji Narodowej od roku szkolnego 2017/2018 wprowadziło do klas 7, a w następnym roku do klas 8 przedmiot DORADZTWO ZAWODOWE.

Przewidziane godziny to 10 godzin na cały rok szkolny. Nasza szkoła program doradztwa zamierza zrealizować w drugim semestrze szkolnym. Zaplanowane dla Państwa dzieci jest wycieczka zawodoznawcza oraz 8 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.  

W klasach siódmych (następnie w ósmych) prowadzone zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych, integracyjnych, diagnostycznych.
Najważniejsze jest umożliwienie samopoznania uczniów, praca na mocnych stronach dziecka, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie. Zadania będą realizowane poprzez grupowe warsztaty integracyjne, symulacje i ćwiczenia diagnostyczne.
Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie elementów zawodoznawczych - poznanie lokalnego rynku pracy i jego potrzeb; zadania będą realizowane poprzez grupowe warsztaty integracyjne z elementami zawodoznawstwa, treningu komunikacji, mediacji i negocjacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, symulacje i ćwiczenia diagnostyczne.

Kim jest doradca zawodowy?

Jest specjalistą, który wspiera uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc VIII klasę szkoły podstawowej uczeń zaczyna planować swoją karierę. Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje. Ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

Zadania doradcy zawodowego

1)     Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)     Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)     Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kształcenia zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)     Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)     współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

 

DRODZY UCZNIOWIE KLAS 7 i 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jesteście na jednym z najbardziej decydujących i intensywnych etapów życia młodego człowieka, czyli w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Już za chwilę będziecie podejmować decyzje odnośnie dalszych planów edukacyjnych, przyszłej kariery zawodowej. Kim chcielibyście być, co robić w życiu? Do której szkoły pójść, jaki zawód wybrać? Trudno wyobrazić sobie tę dość odległą perspektywę, która jest nieuchronna, ale warto już teraz wiedzieć gdzie możecie uzyskać pomoc i niezbędne informacje, które was zainteresują i zainspirują do tworzenia swojej własnej ścieżki edukacyjnej.

ABY DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ PONADPOSTAWOWOĄ NALEŻY:

- poznać siebie, swoje mocne strony, zainteresowania, predyspozycje, możliwości i ograniczenia,

- poznać rynek pracy,

- zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych

 

STRONY INTERNETOWE Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ PRZY PLANOWANIU DALSZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ:

 

Informacje o zawodach

Zastanawiasz się jaki zawód wybrać? Co będzie dla Ciebie odpowiednie? Szukasz informacji? Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi poszczególnych zawodów z danych obszarów zawodowych.

Zawody z obszaru medyczno -społecznego
Zawody rolniczo- leśne z ochroną środowiska
Zawody z obszaru mechanicznego
Zawody administracyjne i usługowe – cz. 1
Zawody elektryczno-elektroniczne
Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego
Zawody artystyczne
Zawody z obszaru budownictwa
Zawody z obszaru mechanicznego – cz.2


Publikacje zostały przygotowane przez KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) w ramach projektu: „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacje pochodzą ze strony: www.koweziu.edu.plZasoby dla ucznia i rodzica

 

1. Ścieżka edukacyjna

►Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r. 


Nowy obraz 2png


►Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od: 1 września 2019 r.

SYSTEM EDUKACJIpng2. Multimedia dla ucznia i rodzica
filmy o zawodach http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
drogi zawodowe http://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
wybór szkoły i zawodu http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu
mapa karier https://mapakarier.org/#/map?_k=u158e9

3. Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów
wyszukiwarka zawodów http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

różne ścieżki kariery od programisty po testera https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/gry-komputerowe-zawody
opis grup zawodowych http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
wybieram studia http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register
wybieram studia https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164

4. Testy i ćwiczenia diagnostyczne
moje zainteresowania a kierunek studiów https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/test
test przedsiębiorczości http://www.e-zamek.pl/


5. Rekrutacja oraz przygotowania do różnych form rozmowy kwalifikacyjnej - https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-znalezc-prace-poradnik .

 W artykułach  znajdziecie informacje jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie, jak uniknąć wpadki przy pisaniu CV i o co chodzi w popularnej ostatnio rekrutacji typu assessment center.