Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do realizacji programu profilaktycznego"B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Wydział Ruchu Drogowego.

Cele programu:

- zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,

- efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

- zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:

- propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym
i niezabudowanym,

- promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

- organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,

- nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami
i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach realizacji programu planowany jest szereg zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - uczestników ruchu drogowego

Przewidujemy m. in.:

l.p.

Działanie

Formy relacji

1.      

Dni bezpieczeństwa

- prelekcje dla uczniów,

- filmy edukacyjne,

- filmy profilaktyczne.

2.      

Konkursy

- konkurs dla klas IV - VI na plakat promujący używanie odblasków w różnych sytuacjach ,

- konkurs plastyczny dla klas I - III " Chcę być bezpieczny na drodze.

3.      

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu pielęgniarki.

4.      

" Bezpieczne ferie"

- zajęcia instruktażowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- lekcje godziny wychowawczej,

- spotkanie z policjantami.

5.      

"Bezpieczne wakacje"

6.      

Egzamin na kartę rowerową

Część teoretyczna w szkole, część praktyczna - na boisku szkolnym. 

7.

Promocja programu

- artykuły na szkolną stronę WWW

8.    

Podsumowanie projektu

- apel szkolny,

- artykuły na szkolną stronę WWW

01.06.2016 r. w naszej szkole był "Dniem bezpieczeństwa". W tym dniu uczniowie klasy czwartej zaprezentowali przedstawienie: "Bądź widoczny na drodze" w którym zachęcali dzieci do noszenia odblasków. Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał odblask ufundowany przez Fundację Pomocy Chorym i Dzieciom "Kubuś". Dzieci obejrzały prezentację na temat pierwszej pomocy i film edukacyjny "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" Następnie przeprowadzono konkursy: Plakat promujący używanie odblasków (klasy IV - VI) oraz plakat "Chcę być bezpieczny na drodze (klasy I - III). Mam nadzieję, że ten dzień zapadnie w pamięci uczniów i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej okolicy.