Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka
w Seredzicach. 


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami z życia szkoły oraz obowiązującymi w niej dokumentami.

Zarządzenie Nr 22/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie częściowego wznowienia działalności Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka
w Seredzicach 
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21-19-20 - Procedura COVID19.docx
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21-19-20 - Procedura COVID19.docx
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21-19-20 - Procedura COVID19.docx
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21-19-20 - Procedura COVID19.docx


Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

         

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


Apel Policji - Prezentacja


Zarządzenie Nr 17/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach

z dnia 12 marca 2020 r.

 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach.

 

 

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. wsprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410)zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

W dniach od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszam zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Ludwika Kupczyka w Seredzicach.

 

§ 2

 

W dniach 12.03.2020 r. i 13.03.2020 r. w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w swoim domu.

 

§ 3

 

Od 16.03. 2020 r. do 25.03.2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

 

§ 4

 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i uczniów do śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN oraz przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 
header120519-672x240png
Na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, powstał portal POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych. Uczniowie znajdą tam tysiące materiałów lub linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu.
Materiały zawarte w linkach ukazują ten sam temat z różnych stron. Każde zagadnienie wyjaśniane jest równocześnie przez kilka osób, dzięki czemu każdy Junior może wybrać autora i formę wytłumaczenia, która najbardziej mu odpowiada. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.
Dla bardziej zainteresowanych dostępne są również dwie formy zajęć: zajęcia przez Internet prowadzone m.in. przez pracowników naukowych uczelni wyższych, głównie PW oraz zajęcia stacjonarne na Politechnice Warszawskiej. Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu, co zdecydowanie poprawia efektywność Jego edukacji. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze informatycznej każdy Junior może skorzystać z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy.
Po więcej informacji zapraszamy na www.POLinfo.eu.

B&N

B jak Bezpieczny N jak Niechroniony

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do akcji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach ....